Ανάκτηση Δεδομένων Linux από Σκληρούς Δίσκους - USB Sticks - Κάρτες Μνήμης - Κάθε Αποθηκευτικό Μέσο

Κόστος Ανακτήσεως Δεδομένων:
150 - 500 Ευρώ (Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α.)

Εάν δεν ανακτήσουμε καθόλου δεδομένα το κόστος είναι Μηδενικό.


Η Ανάκτηση Δεδομένων είναι μία πολύπλοκη διαδικασία, η οποία ενδέχεται να χρειασθεί έως και 30 Ημέρες για να ολοκληρωθεί, αναλόγως με την δυσκολία και αναλόγως με τον όγκο των δεδομένων.

Αφού ολοκληρώσουμε την Ανάκτηση, διατηρούμε 2 Αντίγραφα Ασφαλείας των Δεδομένων σας, έως ότου πράξετε και εσείς Αντίγραφα Ασφαλείας των Ανακτηθέντων Δεδομένων.